Aktuality

Habilitačná prednáška Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka,...20. 10. 2017

dňa 10. novembra 2017 (piatok) o 13.00 hod. v IURIDICU

Konferencia: Efektívnosť právnej úpravy ochrany...25. 09. 2017

Dňa 25. septembra 2017

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD.05. 09. 2017

dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v Amfiteátri

Výzva na predkladanie ponúk23. 08. 2017

Strategická online marketingová kampaň

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave

Prihlasovanie na predmet Právna klinika pre komunity 1 a...21. 06. 2017

Spúšťame prihlasovanie na predmet Právna klinika pre komunity v budúcom akademickom roku. Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!

Prihlasovanie na predmet Právna klinika neziskového sektora...21. 06. 2017

Spúšťame prihlasovanie na unikátny predmet, ktorý má za cieľ prepojenie teoretickej výučby s potrebami praxe a neziskového sektora. Zapíšte si tento predmet na...

Letná škola právnických zručností 201701. 06. 2017

Prihláste sa na pripravovaný ročník Letnej školy právnických zručností!

Newly accredited two-year Master's degree study programme...24. 05. 2017

focused mainly on European Union Law and International Law (decision number 2017-11108/32660:2-15A0).