Dodatočné prijímacie konanie na III. stupeň - oznam

trestné právo (pre externú formu štúdia) a ústavné právo (pre dennú a externú formu štúdia)


24. 08. 2017 10.10 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vypíše dodatočné prijímacie konanie na III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore trestné právo (pre externú formu štúdia) a ústavné právo (pre dennú a externú formu štúdia) v akademickom roku 2017/2018.

Témy dizertačných prác budú vypísané od 5.9.2017