Otvárame výberové konanie na členov súťažných tímov simulovaných súdnych sporov!

Neváhajte a prihláste sa na niektorý z mootov!


28. 08. 2017 17.36 hod.

Vážení študenti, 

dávame Vám do pozornosti možnosť stať sa v akademickom roku 2017/2018 členom niektorého zo súťažných tímov prestížnych medzinárodných súťaží simulovaných súdnych sporov. 

Všetky potrebné informácie nájdete tu:

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-klinickeho-pravneho-vzdelavania-a-telesnej-kultury/simulovane-sudne-spory-moots/vyberove-konania/

Deadline na prihlasovanie je 24. september 2017.