ARBITRATION CONFERENCE 2017

27. apríla 2017 v amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


23. 03. 2017 09.49 hod.

 

Americká obchodná komora v Slovenskej Republike
a
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na

ARBITRATION CONFERENCE 2017

konanej 27. apríla 2017

v amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

(2. poschodie, historická budova na Šafárikovom námestí).

PROGAM KONFERENCIE

8.30 – 9.00 REGISTRÁCIA

9.00 – 9.15 OTVORENIE KONFERENCIE

 • Mária PATAKYOVÁ, verejný ochranca práv & profesorka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Tatiana PROKOPOVÁ, členka Správnej rady, Americká obchodná komora v SR
 • Michal HRUŠOVSKÝ, Pavel LACKO, moderátori konferencie

9.15– 10.45 1. PANEL: DOKAZOVANIE V ROZHODCOVSKOM KONANÍ V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

 • Kostiantyn LIKARCHUK, partner, Kinstellar, Kyjev, Ukrajina
  Dokazovanie v rozhodcovskom konaní: Kultúrne rozdiely?

 • Lucia RAIMANOVÁ, advokát, Allen & Overy, Bratislava
  Problematika dokazovania korupcie v medzinárodnej investičnej arbitráži

 • Alexander BĚLOHLÁVEK, partner, Advokátska kancelária Prof. A. Bělohlávka, Praha, Česká Republika
  Priebeh konania a jeho vplyv na možné vylúčenie rozhodcu

10.45 – 11.15 PRESTÁVKA & NETWORKING

11.15 – 11.45 PREZENTÁCIA A „KRST“ KOMENTÁRU K ZÁKONU O ROZHODCOVSKOM KONANÍ

 • Juraj GYÁRFÁŠ, Advokát, Allen & Overy, Bratislava
 • Marek ŠTEVČEK, Vedúci Katedry obchodného a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave & predseda Rekodifikačnej komisie nového Občianskeho zákonníka
 • Alexander BĚLOHLÁVEK, partner, Advokátska kancelária Prof. A. Bělohlávka, Praha, Česká Republika

11.45 – 13.15 2. PANEL: AKTUÁLNE VYZVY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA NA SLOVENSKU

 • Kristián CSACH, Advokát, PRK Partners & Docent obchodného práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Zodpovednosť za škodu v súvislosti s dokazovaním v rozhodcovskom konaní

 • Martin MAGÁL, Partner, Allen & Overy, Bratislava
  Zodpovednosť rozhodcovských inštitúcií

 • Karol ŠIŠKA, Partner, Šiška & Partners, Bratislava
  Etika a obnovenie dôvery k rozhodcovskému konaniu

13.15 UKONČENIE KONFERENCIE


Účasť na konferencii je bezplatná.

Jazyk konferencie: slovenský/anglický (simultánny preklad bude zabezpečený)

Registrácia prebieha do 20. apríla 2017 na e-mailovej adrese pavel.lacko@flaw.uniba.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na konferenciu (PDF)