Diplomatická akadémia - rozširujúce dvojročné štúdium


09. 05. 2017 22.49 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky plánujú otvoriť aj v nasledujúcom akademickom roku 2017/2018 rozširujúce dvojročné štúdium na Diplomatickej akadémii pre absolventov vysokých škôl (podrobnosti v prílohe). 

Výučba prebieha v stanovených termínoch (vždy v piatok popoludní a v sobotu) v priestoroch Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave.  Lektori: naši aj zahraniční. 

Termín na podávanie prihlášok je do 20. júna 2017. Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 28. júna 2017.  Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty www.flaw.uniba.sk/DA.