Seminár "HOLOKAUST A EXTRÉMIZMUS. NAOZAJ SME SA POUČILI Z DEJÍN?"

Dňa 29. novembra 2017. Holokaust včera, extrémizmus dnes a právne možnosti trestať zločiny.


10. 11. 2017 13.40 hod.

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
IZRAELSKÉ VEĽVYSLANECTVO NA SLOVENSKU
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO
A
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Vás srdečne pozývajú

na seminár venovaný témam holokaustu a extrémizmu, ktorý sa bude konať
v stredu 29. novembra 2017 od 9:00 - 13:00
v posluchárni Auditorium Maximum Pravnickej fakulty Univerzity Komenského.

Fundovaní odborníci z Univerzity Komenského, Múzea Yad Vashem v Jeruzaleme a Európskeho židovského kongresu objasnia príčiny a priebeh holokaustu na Slovensku a v Európe, dôvody radikalizácie spoločnosti a vysvetlia právne možnosti boja proti extrémizmu.

 

Program

9:00 – 9:30 Otvorenie podujatia

  • Príhovor prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
  • Príhovor pána rektora Univerzity Komenského pána profesora Karola Mičietu
  • Príhovor veľvyslanca Zvi Aviner Vapniho
  • Príhovor pani ombudsmanky Márie Patakyovej

9:30 – 11:00 Holokaust: transporty smrti, deportácie Židov a cesta k ľudáckemu režimu

  • Dr. Joel Zisenwine, Yad Vashem: Transproty smrti, dokumentácia holokaustu v Európe
  • prof. Eduard Nižňanský, Filozofická fakulta UK: Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942
  • doc. Miroslav Lysý, Právnická fakulta UK: Cesta k ľudáckemu režimu

11:00 – 11:30 – prestávka spojená s premietaním filmu

11:30 – 13:00 – Súčasný extrémizmus a antisemitizmus, ich príčiny a právne možnosti trestať zločiny

  • prof. Darina Malová, Filozofická fakulta UK: Kríza demokracie v 21. storočí: príčiny extrémizmu a možnosti obrany liberálnej demokracie
  • Benjamin Fischer, Európsky židovský kongres: Nárast extrémizmu a antisemitizmu v Európe
  • doc. Eduard Burda, Právnická fakulta UK: Význam trestnoprávnych a administratívnoprávnych nástrojov v boji proti extrémizmu s dôrazom na trestnosť popierania holokaustu

13:00 – ukončenie seminára