III. ročník Letnej školy medzinárodného práva 2017

Baví Vás medzinárodné právo? Chcete užitočne investovať svoj čas a zažiť nezabudnuteľný začiatok letných prázdnin? Chcete si prehĺbiť teoretické vedomosti z medzinárodného práva a prepojiť ich s praktickými štúdiami zameranými na aktuálne témy zásadné pre medzinárodné spoločenstvo?


06. 06. 2017 08.54 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP), Európske združenie študentov práva (ELSA) Slovensko, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Karlova Univerzita v Prahe Vám ponúkajú jedinečnú príležitosť, vďaka ktorej si môžete zatraktívniť svoj životopis a zároveň zažiť skvelý týždeň s kolegami z Česka a Slovenska a s kvalitnými lektormi z praxe.

III. ročník Letnej školy medzinárodného práva 2017 je zameraná na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti a I. krát má slovensko-český rozmer (prvé 2 ročníky boli len pre študentov na Slovensku). Zároveň je vynikajúcou možnosťou na získanie vedomostí, ktoré sú nadstavbou k predmetu Medzinárodné právo verejné, resp. Public International Law. 

Letná škola bude tematicky rozdelená do jednotlivých blokov, ktoré sa budú zameriavať na špecifické okruhy medzinárodného práva v slovenskom a českom jazyku (v prípade zahraničného hosťa bude jazykom angličtina). Lektormi letnej školy sú kvalifikovaní odborníci vybraní najmä z praxe so špecializáciou na danú oblasť.

Okrem odborných prednášok a príspevkov sa môžete tešiť aj na bohatý kultúrny a spoločenský program počas celého trvania letnej školy.

Termín konania: 3. júl - 7. júl 2017

Miesto konania: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Deadline prihlásenia: 20. jún 2017

Účastnícky poplatok: 75 € (zahŕňa ubytovanie na univerzitnom internáte, raňajky, študijné a režijné náklady, občerstvenie počas coffee breaks, spoločenský program)

Online registrácia TU

Podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1928151524097960/

Neváhajte, prihláste sa a využite túto skvelú príležitosť!

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na lsmpssmp-ssil.org