JOB FAIR 2017 - Law

dňa 22. novembra 2017 (streda) v priestoroch vestibulu PraF UK


13. 11. 2017 15.29 hod.

Milí študenti,

Právnická fakulta UK v Bratislave, ELSA Bratislava a Študentská časť Akademického senátu Právnickej fakulty UK v Bratislave Vás pozývajú na podujatie JOB FAIR 2017 – Law. Jedná sa o celodenný veľtrh pracovných príležitostí pre študentov práva. Ide o podujatie, v rámci ktorého advokátske kancelárie, štátne orgány a rôzne firmy predstavujú svoju činnosť a poskytujú potenciálnym uchádzačom o zamestnanie potrebné a užitočné informácie.

Či ste študent alebo absolvent, neváhajte prísť. Podujatie bude obohatené aj o množstvo sprievodných podujatí – diskusie s odborníkmi z praxe, workshopy, seminár o ERASMUS+, zahraničných stážach STEP a anglickom magisterskom programe našej fakulty, chill-out zóna, zábavný foto-box, súťaž o ceny a iné.

JOB FAIR 2017 - Law sa bude konať 22. novembra 2017 v čase od 12.00 do 19.00 v priestoroch vestibulu PraF UK.

Urobte krok navyše pre svoju kariéru a nezabudnite si svoje CV! Pre viac informácii navštívte aj Facebook podujatie JOB FAIR 2017 – Law.

Kontakt:
miroslav.michlerelsa.sk 
roman.bistakgmail.com