Prihlasovanie na predmet Právna klinika neziskového sektora 1 a 2.

Spúšťame prihlasovanie na unikátny predmet, ktorý má za cieľ prepojenie teoretickej výučby s potrebami praxe a neziskového sektora. Zapíšte si tento predmet na budúci akademický rok.


21. 06. 2017 09.20 hod.

Vážení študenti,

Tento rok mimoriadne v predstihu spúšťame prihlasovanie na predmety Právna klinika neziskového sektora 1 (ZS) a 2 (LS). Predmet je súčasťou klinického právneho vzdelávania na fakulte a je zameraný na to, aby ste si už počas štúdia vyskúšali aké je to „mať svojho klienta“. Cieľom predmetu je vypracovanie právnej analýzy pre neziskovú organizáciu, ktorej tým skutočne pomôžete. Pracovať budete v menších skupinách, počas celého semestra, spolu s advokátom, ktorý Vám bude pridelený na konzultovanie.

Predmet je teda určený pre ambicióznejších študentov, ktorí chcú získať praktické skúsenosti. Motiváciou pre Vás samozrejme môže byť aj skutočnosť, že právna analýza nie je samoúčelná ale nájde svojho adresáta, ktorý ju skutočne ocení.

Predmet je určený pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia (ZS, LS) a 2. ročníka (ZS) magisterského štúdia.

Študenti, ktorí sa prihlásia cez tento formulár sa následne musia prihlásiť aj cez AIS v rámci predzápisov.

Viac o predmete sa dozviete tu: www.najpravo.sk/clanky/pravna-klinika-neziskoveho-sektora.html

FORMULÁR NA PRIHLASOVANIE NÁJDETE TU.