Rímsky simulovaný súdny spor 2017

22. marec 2017 o 9:00 hod. v Klube dekana


17. 03. 2017 14.40 hod.

Milí študenti,

aj tento akdemický rok máte možnosť zapojiť sa do súťaže Rímsky simulovaný súdny spor, ktorá sa bude konať na pôde Právnickej fakulty UK a vyskúšať si tak, aké je to vystupovať pred „rímskym senátom”. Prihláste sa ako tím, alebo ako jednotlivec do súťaže, v ktorej máte možnosť preveriť si svoje vedomosti, kritické myslenie a argumentáciu v oblasti rímskeho práva. Podujatie organizuje ELSA Bratislava v spolupráci s Katedrou rímskeho, kánonického a cirkevného práva.

Dátum a čas: 22. marca 2017 o 9.00

Miesto: Klub dekana, 3. poschodie historickej budovy UK

Prihlasovanie prebieha do 20.3. prostredníctvom online formulára: https://goo.gl/forms/PVlLBPTiMVHMHLWv1

Prípadné otázky zasielajte na e-mailovú adresu: miroslav.michler@elsa.sk