CASE STUDY z oblasti pracovného práva, ochrany osobných údajov a práva Európskej únie

Vyhrajte vecné ceny a body pre Internát a Erasmus!


23. 02. 2017 21.40 hod.

Milí študenti našej fakulty,

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva na PF UK v Bratislave, spolu s vydavateľstvom Wolters Kluwer, pozývajú študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do súťaže, ktorej cieľom je vyriešiť simulovanú právnu situáciu z pozície generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie súťaž sa týka reálneho prípadu Bogdana M. Bărbulesca, ktorý dostal výpoveď pre využívanie internetu na súkromné účely počas pracovného času, a vyžaduje vypracovanie návrhov generálneho advokáta na prejudiciálne otázky, keby národný súd predložil vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

Podrobnosti súťaže a okolnosti prípadu nájdete v priložených súboroch:

Podmienky súťaže a stručné okolnosti prípadu

Otázky k prípadu

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/675547589294059/

Tešíme sa na Vašu účasť !