Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského

v Bratislave k otázkam v súvislosti s udelením pamätných medailí PraF UK


25. 10. 2016 18.52 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je nezávislá akademická inštitúcia so svojou 95-ročnou históriou, ktorú si práve v týchto dňoch pripomíname, či už mala svetlejšie, alebo tienistejšie stránky.

Pri udeľovaní výročných medailí významným osobnostiam z externého prostredia zvažujeme najmä ich celospoločenský prínos pre rozvoj práva, napr. pokiaľ ide o pozitívny vývoj v súdnictve za ostatné roky. Pokiaľ však ide o udeľovanie výročných medailí bývalým dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zamestnancom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, udeľujeme ich za prínos a prácu na našej fakulte.

Dopredu si uvedomujúc, že z ideologického hľadiska môžu byť niektorými skupinami ľudí, alebo jednotlivcami niektorí ocenení z fakulty spochybňovaní, rozhodol som sa im udeliť výročnú medailu práve za ich prácu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Keby som sa v tejto otázke rozhodol opačne, považoval by som sám seba za zbabelca, ktorý by pod eventuálnym ideologickým tlakom opomenul zamestnancov fakulty, ktorí pre ňu v minulosti veľa urobili. Rozhodnutiu niektorých ocenených z vonkajšieho prostredia vrátiť medailu Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave síce nerozumiem, lebo ju získali práve za rozvoj právneho prostredia na Slovensku, ale plne to rešpektujem.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan PraF UK