EURÓPSKE DOKUMENTAČNÉ CENTRUM

 

     Európske dokumentačné centrum (ďalej len EDC) vzniklo v roku 1991 ako súčasť Knižnice Právnickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej Knižnica PraF UK). Poslaním EDC je podporovať výskum, výučbu a štúdium otázok európskej integrácie na vysokých školách sprístupňovaním dokumentov vydávaných vydavateľstvom Európskej únie v Luxemburgu a poskytovaním služieb EDC.

     Na základe udeleného štatútu Európska únia poskytuje zdarma výberovo jeden výtlačok svojich periodických a neperiodických publikácií a iných dokumentov v angličtine; od roku 2004 aj v slovenčine.

    EDC má pre svoje fondy vyhradený priestor v zadnej časti študovne Knižnice PraF UK a vstup je možný na základe platného čitateľského preukazu (Výpožičný poriadok Knižnice Právnickej fakulty UK).

  EDC je súčasťou celoeurópskej siete EUROPE Direct.