Oznamy

Zasadnutie Akademického senátu PraF UK22. 11. 2017

sa uskutoční dňa 28.11.2017 (utorok) o 13.00 hod.

Výsledok doplňovacích volieb do AS PraF UK02. 11. 2017

voľby sa uskutočnili dňa 26.10.2017 od 9.00 do 14.00 hod

Výsledok doplňovacích volieb do AS UK02. 11. 2017

voľby sa uskutočnili dňa 26.10.2017 od 9.00 do 14.00 hod.