Oznamy

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Univerzity...18. 09. 2017

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2017 v čase od 9.00 do 14.00

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty UK06. 06. 2017

sa uskutoční 14.6.2017 (streda) o 14.30 hod.