Stála volebná komisia

Členovia Stálej volebnej komisie pre zamestnaneckú časť akademickej obce:

  • JUDr. Marek Domin, PhD. (predseda)
  • JUDr. Mária Nováková, PhD. 
  • doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
  • Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.- náhradník

 

Členovia Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce:

  • Zuzana Klincová (predsedníčka) 
  • Erik Džurina
  • Daniel Takacs
  • Filip Vincent (náhradník)

 

 

 

Zasadnutia

(volebné obdobie máj 2016 - apríl 2018)

I. zasadnutie Stálej volebnej komisie (10.10.2016)

II. zasadnutie Stálej volebnej komisie (18.10.2016)

 

 

Archív

(volebné obdobie máj 2014 - apríl 2016)

XI. zasadnutie Stálej volebnej komisie (13.04.2016)

X. zasadnutie Stálej volebnej komisie (01.04.2016)

IX. zasadnutie Stálej volebnej komisie (09.11.2015)

VIII. zasadnutie Stálej volebnej komisie (29.10.2015) 

 VII. zasadnutie Stálej volebnej komisie (14.10.2015)

 VI. zasadnutie Stálej volebnej komisie (01.10.2015)

 V. zasadnutie Stálej volebnej komisie (29.04.2015)

IV. zasadnutie Stálej volebnej komisie (31.03.2015)

III. zasadnutie Stálej volebnej komisie (25.02.2015)

II. zasadnutie Stálej volebnej komisie (14.04.2014)

I. zasadnutie Stálej volebnej komisie (10.4.2014)