Výročné správy o činnosti fakulty

Výročné správy o činnosti fakulty v zmysle zákona o vysokých školách schvaľuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty.

Výročná správa za rok 2016 bola schválená akademickým senátom dňa 26. júna 2017.

Výročná správa za rok 2016

 

Staršie výročné správy:

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa za rok 2008