Zamestnanci

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
docent/associate professor
Telefón
02/592 44 217
Miestnosť
miestnosť č. 203 SB
Poznámka
konzultačné hodiny: pondelok 16:30-18:00 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra
Publikačná činnosť

JUDr. Mária Duračinská, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 207
Miestnosť
č. 206 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda od 12:00 do 13:40, miestnosť č. 206 SB
Publikačná činnosť

JUDr. Simona Heseková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 523
Miestnosť
202 SB
Publikačná činnosť

JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 207
Miestnosť
206 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: štvrtok: 16:30 - 18:00
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 207
Miestnosť
miestnosť č. 206 SB
Poznámka
konzultačné hodiny: streda 15:15 - 16:45
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Maroš Katkovčin

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
Doktorand (1.dOFP3, denný)
Miestnosť
202 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda 15:15 - 16:45

Mgr. Peter Rakovský

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
Doktorand (2.dOFP3, denný)
Miestnosť
302 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Streda: 18.30-19.40
Publikačná činnosť

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 304
Miestnosť
208 SB