Aktuality

Pokyny o nahrádzaní absencií v ZS 2017/201815. 02. 2017

S odkazom na čl. 13 ods. 12 Študijného poriadku PraF UK, môže mať študent najviac 3 absencie na seminári z daného predmetu počas jedného...