Aktuality

Oznam pre študentov prof. Ficovej20. 11. 2017

Študenti 1.ročník Bc., seminár Občianske právo hmotné 1, streda 7.00-8.25, miestnosť č. 411 SB

Oznam pre študentov doc. Smyčkovej16. 11. 2017

2. ročník Mgr., 10. skupina

Oznam pre diplomantov doc. Kotrecovej a Dr. Luprichovej12. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje diplomantom Doc. Kotrecovej a Dr. Luprichovej, že v ich prípade nedôjde k zmene školiteľa a diplomanti môžu so svojimi...

E-mailová komunikácia členov katedry so študentami11. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 písm. r) Študijného poriadku, nebudú členovia katedry odpovedať na e-mail...

Seminár k diplomovým prácam z občianskeho práva06. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje diplomantom, že predmet Seminár k diplomovým prácam budú zabezpečovať školitelia diplomových prác a preto je nutné, aby...

Pokyny o nahrádzaní absencií v ZS 2017/201815. 02. 2017

S odkazom na čl. 13 ods. 12 Študijného poriadku PraF UK, môže mať študent najviac 3 absencie na seminári z daného predmetu počas jedného...