Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia


PRÁVO

Občianske právo II, denná forma štúdia

Počas výučby v ZS 2017/2018 je nutné, aby si študenti naštudovali tieto materiály:

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011
- príslušná téma podľa plánu seminárnych cvičení.

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať 40. týždeň

2. Na semináre, ktoré budú prebiehať 41. týždeň 

3. Na semináre, ktoré budú prebiehať 42. a 43. týždeň

4. Na semináre, ktoré budú prebiehať 45. týždeň 

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať 46. týždeň

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať 47. týždeň

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať 48. týždeň

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať 49. týždeň

9. Na semináre, ktoré budú prebiehať 50. a 51. týždeň

Občianske právo IV, denná forma štúdia

Materiály na seminárne cvičenia 

Materiály na seminárne cvičenia pre skupiny doc. Smyčkovej, preberaná téma: odvolanie dostupné tu

Občianske právo hmotné 1, denná forma štúdia

Základný zoznam povinných materiálov na seminárne cvičenia v ZS 2017/2018, ktorý sa bude týždenne aktualizovať:

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať 40. týždeň (od 02.10.2017)

2. Na semináre, ktoré budú prebiehať 41. týždeň (od 09.10.2017)

3. Na semináre, ktoré budú prebiehať 42. týždeň (od 16.10.2017)

 • I. ÚS 243/2007
 • 4 Cdo 84/2014
 • NS ČR 22 Cdo 507/2011
 • NS ČR 32 Cdo 1635/2011

4. Na semináre, ktoré budú prebiehať 43. týždeň (od 23.10.2017)

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať 45. týždeň (od 06.11.2017)

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať 46. týždeň (od 13.11.2017)

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať 47. týždeň (od 20.11.2017)

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať 48. týždeň (od 27.11.2017)

9. Na semináre, ktoré budú prebiehať 49. týždeň (od 04.12.2017)

10. Na semináre, ktoré budú prebiehať 50. týždeň (od 11.12.2017)

 • R 58/2017

11. Na semináre, ktoré budú prebiehať 51. týždeň (od 18.12.2017)


EKONÓMIA a PRÁVO

Občianske právo hmotné 1

Základný zoznam povinných materiálov na seminárne cvičenia v ZS 2017/2018:

1. seminár

 • Rozsudok NS SR z 20. decembra 2011 sp.zn. 6 Cdo 221/2010
  Ďalšie rozhodnutia, ktoré je potrebné si naštudovať
 • I. ÚS 243/2007
 • 26 Cdo 1336/1998
 • R 78/1968
 • NS ČR 22 Cdo 2167/2005
 • R 135/54
 • 4 Cdo 84/2014
 • ÚS ČR I. ÚS 331/1998
 • NS ČR 29 Cdo 3661/2010
 • NS ČR 32 Cdo 1635/2011
 • R 4/2008
 • NS ČR 22 Cdo 507/2011

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

9. seminár

 

Občianske právo procesné I, denná forma štúdia

Materiály na seminárne cvičenia