Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia

Rodinné právo, externá forma štúdia

Materiály na 1. konzultačné sústredenie 30.09.2017

Občianske právo II, denná forma štúdia

Počas výučby v ZS 2017/2018 je nutné, aby si študenti naštudovali tieto materiály:

 

         1. Na semináre, ktoré budú prebiehať 40. týždeň

          Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                     rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -                     príslušná téma podľa plánu seminárnych cvičení.

 

       2. Na semináre, ktoré budú prebiehať 41. týždeň 

 

          Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                     rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -                     príslušná téma podľa plánu seminárnych cvičení.

 

       3. Na semináre, ktoré budú prebiehať 42. a 43. týždeň

           Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                     rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -                     príslušná téma podľa plánu seminárnych cvičení.

 

       4. Na semináre, ktoré budú prebiehať 45. týždeň 

 
           Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                    rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -                      príslušná téma podľa plánu seminárnych cvičení.

 

          6. Na semináre, ktoré budú prebiehať 47. týždeň
          

           Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                    rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -                    príslušná téma podľa plánu seminárnych cvičení.

 

      8. Na semináre, ktoré budú prebiehať 49. týždeň
          

       Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                          rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -                          príslušná téma podľa plánu seminárnych cvičení.

     9. Na semináre, ktoré budú prebiehať 50. a 51. týždeň
          

       Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                          rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -                          príslušná téma podľa plánu seminárnych cvičení.

Občianske právo IV, denná forma štúdia

Materiály na seminárne cvičenia 

 

 

Občianske právo I, denná forma štúdia

Základný zoznam povinných materiálov na seminárne cvičenia v LS 2016/2017, ktorý sa bude týždenne aktualizovať:

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať 9. týždeň (28.2,1.3.)

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                      rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -                           str.33  (otázky 1 - 9), str. 37-39, str. 42-49

          Rozsudok NS SR z 20. decembra 2011 sp.zn. 6 Cdo 221/2010

Ďalšie rozhodnutia, ktoré je potrebné si naštudovať :

- I. ÚS 243/2007

- 26 Cdo 1336/1998

- R 78/1968

- NS ČR 22 Cdo 2167/2005

- R 135/54

- 4 Cdo 84/2014

- ÚS ČR I. ÚS 331/1998

- NS ČR 29 Cdo 3661/2010

- NS ČR 32 Cdo 1635/2011

- R 4/2008

- NS ČR 22 Cdo 507/2011

2. Na semináre, ktoré budú prebiehať 10. týždeň (7.3.,8.3.)

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                         rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - téma č. 2           a 3 (str. 15-27)

          Ochrana osobnosti

          Rozsudok vo veci Vo proti Francúzsku

          Rozsudok vo veci Von Hannover proti Nemecku

          R 37/96

          R 35/96

          Z III (s. 179)

3. Na semináre, ktoré budú prebiehať 11. týždeň (14.3.,15.3.)

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                         rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - téma č. 2           a 3 (str. 15-27)

          Prevod príslušenstva k nehnuteľnosti

4. Na semináre, ktoré budú prebiehať 12. týždeň (21.3., 22.3.)

          Premlčanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy


Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                         rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - príslušná             téma

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať 13. týždeň (28.3., 29.3.)

         Vydržanie vlastníckeho práva

         Držba veci a faktické ovládanie

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z                         rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - príslušná             téma

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať 14. týždeň (4.4., 5.4.)

         Investícia do nehnuteľnosti tretej osoby

         Predkupné právo nového spoluvlastníka

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - príslušná téma

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať 15. týždeň (11.4.,12.4.)

        Vecné bremeno zo zákona

        Vydržanie vecného bremena

        Výkon záložného práva a spotrebiteľská zmluva

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - príslušná téma

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať 16. týždeň (18.4., 19.4.)

       Obsah listiny o vydedení

       Smrť účastníka prevodnej zmluvy

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - príslušná téma

9. Na semináre, ktoré budú prebiehať 17. týždeň (25.4., 26.4.)

      Formálne náležitosti závetu

      Vyporiadanie BSM v dedičskom konaní

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - príslušná téma