Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
profesor/professor
Telefón
02/592 44 533
Miestnosť
616NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda 10.00 - 11.20 hod
len počas ZS, t.j. od 25.9.2017 do 22.12.2017
Publikačná činnosť

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
profesor/professor
Telefón
02/592 44 494
Miestnosť
626 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Pondelok 13.00 - 14.30
Publikačná činnosť

Docenti

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
docent/associate professor
Telefón
02/592 44 692
Miestnosť
610 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda 12:15 - 13:40
Publikačná činnosť

Odborní asistenti

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 557
Miestnosť
623 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
pondelok 10.00-10.45
štvrtok 10.45-11.30
Publikačná činnosť

JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 667
Miestnosť
624 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Po 13.00 - 14.15
Publikačná činnosť

JUDr. Martin Križan, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 557
Miestnosť
623 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Streda: 17:30 - 18:10
Publikačná činnosť

Doktorandi

Mgr. Michal Cenkner

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/592 44 662
Miestnosť
614 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Tamara Čipková

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/592 44 247
Miestnosť
617 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Andrej Fekete

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (2.dOP3, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Ivančo

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (2.dOP3, denný)
Telefón
02/592 44 214
Miestnosť
620 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Janská

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/592 44 214
Miestnosť
625 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Nevická

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (2.dOP3, denný)
Telefón
02/592 44 566
Miestnosť
622 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
St 13:45 - 14:25
Publikačná činnosť

Mgr. Richard Straka

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (1.dOP3, denný)
Telefón
02/592 44 437
Miestnosť
620 NB

Mgr. Monika Škvarková

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (1.dOP3, denný)
Miestnosť
603 NB

Sekretariát

Ivana Surovičová

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
Telefón
02/592 44 268
Miestnosť
621a NB
Poznámka
Každý deň: 7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.

kontakt: alexandra.kotrecovaflaw.uniba.sk

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

kontakt: petronela.luprichovaflaw.uniba.sk

JUDr. Bianka Tkáčová

kontakt: bianka.tkacovaflaw.uniba.sk

Mgr. Katarína Szendreiová

kontakt: katarina.szendreiovaflaw.uniba.sk