Zamestnanci

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 583
Miestnosť
603 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 15.15-16.40
Publikačná činnosť

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 583
Miestnosť
603 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 15.15-16.40
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Docent
Telefón
02/592 44 544
Miestnosť
602 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda: 10:00 – 11:30
Publikačná činnosť

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Odborný asistent/assistent professor
Telefón
02/592 44 566
Miestnosť
622 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny v ZS šk.r. 2016/2017
utorok: 11.30 - 12.55 hod.
Publikačná činnosť

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Odborný asistent/Assistant professor
Telefón
02/592 44 566
Miestnosť
622 NB
Poznámka
KH v letnom semestri ak. roku 2016/2017: streda 13:45 - 15:15; elektronické konzultačné hodiny: štvrtok
Publikačná činnosť

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 583
Miestnosť
603 NB
Poznámka
konzultačné hodiny: streda 14.25 - 16.00 hod.
Publikačná činnosť

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
602 NB
Poznámka
mimo obdobia výučby kontakt prostredníctvom elektronickej pošty
Publikačná činnosť

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Vedecko – výskumný pracovník /research associate
Telefón
02/592 44 510
Miestnosť
621b NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok: 14:30 - 16:00
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Jozef Pavol

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/592 44 544
Miestnosť
602 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny v zimnom semestri ak. roku 2016/2017: pondelok 13:00 - 13:40; elektronické konzultačné hodiny: štvrtok
Publikačná činnosť

Sekretariát

Ivana Smolková

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
Telefón
02/592 44 268
Miestnosť
621a NB
Poznámka
Každý deň: 7:30 - 13:30