Dokumenty

Sylaby

  Povinné predmety:
  • Právne dejiny Slovenska I. - výučba v akademickom roku 2017/2018 neprebieha
  • Právne dejiny Slovenska II. - výučba v akademickom roku 2017/2018 neprebieha
  • Právne dejiny Slovenska (študijný program Ekonómia a právo) - prednášky, semináre
   
  Povinne voliteľné predmety:
  • Dejiny verejného práva - výučba v akademickom roku 2017/2018 neprebieha
  • Dejiny súkromného práva - výučba v akademickom roku 2017/2018 neprebieha
  • Svetové právne systémy - prednášky
  • Svetové právne systémy (študijný program Ekonómia a právo) - prednášky a semináre
   
  Voliteľné predmety:
  • Hospodárske právne dejiny - prednášky, literatúra
  • Najväčšie procesy v československých dejinách v 20. storočí - prednášky a semináre
  • Športové právo - prednášky a semináre, prípadová štúdia
  • Sports Law - prednášky a semináre
  • Cyber Law - prednášky a semináre

  Prezentácie a materiály k predmetom

      Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí

   

     Horáková a spol. - obžaloba

     Horáková a spol. - rozsudok

     Slánsky a spol. - obžaloba

     Slánsky a spol. - rozsudok

     Slánsky, Clementis - z procesu

     Buržoázni nacionalisti (Husák a spol.) - obžaloba

     Buržoázni nacionalisti (Husák a spol.) - rozsudok

     Žingor a spol. - obžaloba a rozsudok

     Vojtaššák, Gojdič, Buzalka - obžaloba a rozsudok

     Bratislavská päťka (Čarnogurský a spol.)

   

      Dejiny verejného práva

   

    Denní študenti -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

    Externí študenti - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

    Študijný materiál Byzancia 

    Dokumenty k Byzancii (vyžaduje sa na priebežné hodnotenie)

    Dodatočné dokumenty k Byzancii 

   

       Dejiny súkromného práva

   

     Denní študenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

     Externí študenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

   

       Právne dejiny Slovenska (Ekonómia a právo)

   

     Prednášky: 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

     Doplnkové materiály na semináre a ústnu skúšku z PDS (Ekonómia a Právo):

     Uhorské obchodné právo, Rodinné právo, Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok

   
        Svetové právne systémy (Ekonómia a právo)

   

      Prednášky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

      Dokumenty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8