Zamestnanci

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 289
Miestnosť
107 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Streda 10.00 - 11.45
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 308
Miestnosť
105 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: uto 10:00 - 12:0
Publikačná činnosť

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
odborný asistent/assistent professor
Telefón
02/592 44 396
Miestnosť
106 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 16.00
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Prnová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 308
Miestnosť
105SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
streda 10:30 - 11:30
streda 14:30 - 15:30
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Martin Gregor

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 289
Miestnosť
107 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny v zimnom semestri akad. rok. 2017/18:
STREDA 09,15 - 10,45 hod.

Odporúčam, aby ste si dohodli presný termín prostredníctvom emailu.
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
Doktorand (1.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 471
02/592 44 396
Miestnosť
310 SB, 106 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 8:00-9:00

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
Odborný referent / Specialised clerk
Telefón
02/592 44 471
Miestnosť
310 SB
Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
Doktorand (1.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 471
02/592 44 396
Miestnosť
310 SB, 106 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 8:00-9:00