Aktuality

Okruhy tém ZBP a DP19. 11. 2017

pre študentov denného aj externého štúdia PraF UK

Workshop výber záverečnej práce16. 10. 2017

pomôžeme vám pri prvých krokoch výberu témy ZBP a DP

Seminár k diplomovej práci01. 09. 2017

pre denných a externých študentov

Forma skúšky z predmetov SP1, SP2, SP3 a štátnej skúšky01. 09. 2017

detaily priebehu ústnej skúšky

Pokyny o nahrádzaní absencií01. 09. 2017

pre denných a externých študentov

Postup pri rozvrhovej kolízii01. 09. 2017

pre študentov denného štúdia

Uznávanie výučby od 1. 9. 201701. 09. 2017

oznam pre študentov denného aj externého štúdia

Nekomentované právne predpisy na skúškach01. 09. 2016

oznam pre denné aj externé štúdium pre predmety SP1, SP2, SP3 a štátnu skúšku