Zamestnanci

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
profesorka/professor
Telefón
02/592 44 332
Miestnosť
315A SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: štvrtok - 16.00 - 17.00 hod.

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
profesor/professor
Telefón
02/592 44 229
Miestnosť
315A SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok-10.45-11.30 hod.
utorok-10.45-11.30 hod.
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent/associate professor
Telefón
02/592 44 276
Miestnosť
m. č. 318 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: ZS 2017/2018
Pondelok - 12.15-13.45 hod.
Pondelok - 19.00-19.45 hod.
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent / associate professor
Miestnosť
317 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roku 2017/2018:
utorok: 13.00 - 13.40; streda: 13.45 - 14.25.
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 322
Miestnosť
316 SB
Poznámka
konzultačné hodiny:
pondelok 12.40 - 13.40
štvrtok 11.30 -12.30
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 322
Miestnosť
316 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

Po: 9:00 - 10:00 hod.
Str: 9:00 - 10:00 hod.
Individuálne je možné dohodnúť konzultačné hodiny mailom (vacok1uniba.sk) alebo telefonicky (+421907655709).
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Dufala, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 520
Miestnosť
317 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

streda 10.00 - 10.40
štvrtok 10.45 - 11.25
Publikačná činnosť

JUDr. Matej Horvat, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 276
Miestnosť
318 SB
Poznámka
konzultačné hodiny ZS 2017/2018

pondelok: 10:45 - 11:25
pondelok: 13:00 - 13:40

v iný termín: na základe mailovej dohody

KH 2.10.2017 neprebehnú z dôvodu zahraničného študijného pobytu
Publikačná činnosť

Mgr. Anton Martvoň, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
316
Poznámka
Konzultačné hodiny: LS 2016/2017
streda - 10.45-11.25 hod.
streda - 16.45-17.25 hod.
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
asistent vysokej školy, univerzity
Miestnosť
318 SB
Poznámka
konzultačné hodiny: štvrtok 14:30 - 16:00
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Lucia Čerňanová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (2.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
310SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 11:00-12:00Streda: 13:30 - 14:30
Publikačná činnosť

Mgr. Marianna Džačková

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (2.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
310 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 12.30-13.30

Mgr. Ľudovít Máčaj

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (1.dSPR3, denný)

Mgr. Matúš Mesarčík, LL. M.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (1.dSPR3, denný)
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny pre ZS 2017/2018:
utorok 14.00-15.00 alebo po dohode e-mailom.

JUDr. Ingrida Papáčová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (2.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
310SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 14:00 - 15:00
Utorok: 12:00 - 13:00

Sekretariát

Renáta Martinkovičová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
secretary
Telefón
02/592 44 380
02/592 44 675
Miestnosť
315 SB, 615 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

pondelok - KSEP - 9.00-11.00 hod., m. č. 315 SB

utorok - KTPSV - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 615 NB

streda - KSEP - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 315 SB

štvrtok - KTPSV - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 615 NB
piatok - KSEP - 9.00-11.00