Aktuality

Zmena školiteľa!01. 09. 2017

kvôli skončeniu pracovného pomeru zamestnancov KTPSV

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave