Súťaže

Súťaž v písaní esejí

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz, spolu s odbornými garantmi Paneurópskou vysokou školou, Fakultou práva a Katedrou teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci konferencie „Šport a právo 2017“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.10.2017 v Poprade, vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti „Šport a právo – právo a šport“. Súťaž trvá od 02.08.2017 do 30.09.2017.

Štatút súťaže:

http://www.ucps.sk/statut_sutaze_2017