Zamestnanci

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 270
Miestnosť
PraF 611 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny - ZS 2017/2018
Utorok - 9.15 - 10.30 hod.
Publikačná činnosť

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 560
Miestnosť
615a NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Z dôvodu zahraničného výskumného pobytu v ZS 2017/18 sú konzultácie poskytované iba mailom: tomas.gabrisflaw.uniba.sk
Publikačná činnosť

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent
Telefón
02/592 44 560
Miestnosť
615a NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

utorok 11:00 - 11:45
streda 14:00 - 14:45


Utorok: 13:00 - 14:00 hod.Štvrtok: 13:30-14:30 hod.
Publikačná činnosť

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 303
Miestnosť
612 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 16:00 - 16:40
štvrtok 13:45 - 14:25
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 635
Miestnosť
NB 609
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Po: 14,30 - 15,10
Ut: 13:00 - 13,40
Publikačná činnosť

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 343
Miestnosť
613 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny (zimný semester, ak. r. 2017/2018)
Pondelok 7:40 - 8:20
Utorok: 7:00 - 7:40
Publikačná činnosť

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 343
Miestnosť
613 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Pondelok: 08,20 - 09,00
Štvrtok: 13,45 - 14,25
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Šurkala, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 303
Miestnosť
612
Poznámka
Konzultačné hodiny (zimný sem. ak. roka 2017/2018 - výučbová časť):
Streda: 12:40 - 13:40
Piatok: 9:40 - 10:40
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Michal Krajčovič

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Miestnosť
609 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny (ZS 2017/2018):

Štvrtok 7.50-8.30, prípadne podľa dohody emailom
Publikačná činnosť

Mgr. Ladislav Križan, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 635
Miestnosť
627 NB alebo 609 NB alebo športová hala v suteréne NB
Poznámka
Konzultačné hodiny v ZS 2016/17 do 19.12.2016 vrátane :
Pondelok 12.30- 13.15 v 627 NB prípadne na základe dohody emailom
Publikačná činnosť

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Doktorand (1.dTDSP3, denný)
Miestnosť
609 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny (ZS 2017/2018):

Utorok 11.30-12.10, prípadne podľa dohody emailom.

Sekretariát

Renáta Martinkovičová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
secretary
Telefón
02/592 44 380
02/592 44 675
Miestnosť
315 SB, 615 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

pondelok - KSEP - 9.00-11.00 hod., m. č. 315 SB

utorok - KTPSV - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 615 NB

streda - KSEP - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 315 SB

štvrtok - KTPSV - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 615 NB
piatok - KSEP - 9.00-11.00