Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia: Insolvencia - efektívna...25. 07. 2017

dňa 29. septembra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave