Aktuality

Seminár k záverečnej práci25. 09. 2017

denné + externé štúdium

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave

Trestné právo 1 - externisti12. 12. 2016

4. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti27. 11. 2016

3. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti18. 11. 2016

2. časť

Trestné právo 1 - externisti09. 11. 2016

Prípady na 1. sústredenie