Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor / professor
Telefón
02/592 44 555
Miestnosť
515 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
utorok 11:00 - 12:00
štvrtok 11:00 - 12:00
Publikačná činnosť

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor / professor
Telefón
02/592 44 440
Miestnosť
515 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim.
Publikačná činnosť

Docenti

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
Miestnosť
321SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 11:00 - 12:00
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 461
Miestnosť
510 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
streda 10:00 - 12:00
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 417
Miestnosť
511 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 16:40 - 17:40
Štvrtok: 08:30 - 9:30
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 461
Miestnosť
510 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
pondelok 13.00 - 14.00
štvrtok 13.30 - 14.30

Konzultácie s diplomantami: pondelok 14.00 - 15.00, m. č. 510.
Počas skúškového obdobia si treba konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 417
Miestnosť
511NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
v utorok od 15:00-16:30
v iný čas po dohode emailom
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 438
Miestnosť
513 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
pondelok 9:30- 10:15
štvrtok 11:45 - 12:30
Publikačná činnosť

Odborní asistenti

JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 452
Miestnosť
512 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
pondelok 15:45 - 16:45
streda 15:45 - 16:45
Publikačná činnosť

JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 453
Miestnosť
509NB/ 509 New Building
Poznámka
Konzultačné hodiny/Consultations:
Pon/Mon:14:45-15:15
Ut/Tue:15:15-16:45
alebo mailom/or by email. Mimo semestrálnej výučby konzultacie len po predchadzajúcej dohode mailom/The out of the semester consultations only after the previous email agreement.
Publikačná činnosť

JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 453
Miestnosť
509 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:

Štvrtok 12:25 - 13:45
Publikačná činnosť

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 452
Miestnosť
512 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 13:00 - 15:00
Publikačná činnosť

Vedecko-výskumní pracovníci

Interní doktorandi

JUDr. Andrej Beleš

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (3.dTRP, denný)
Telefón
02/592 44 452
Miestnosť
512 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
streda 12:45 - 13:45
Publikačná činnosť

Anna Belkina

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (1.dTRP3, denný)

JUDr. Denisa Hamranová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (3.dTRP, denný)
Telefón
02/592 44 438
Miestnosť
513 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
štvrtok: 10:30-11:30
Publikačná činnosť

Mgr. Natália Hangáčová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (1.dTRP3, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Mihálik

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (1.dTRP3, denný)
Miestnosť
508 NB

Eva Sihelniková

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (2.dTRP3, denný)
Publikačná činnosť

Externí učitelia

MUDr. Dalibor Hojsík, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 440
02/593 57 262
02/208 56 659
Miestnosť
516 NB (515 NB, 509 NB) - Právnická fakulta UK
Poznámka
Konzultačné hodiny (po dohode vopred
na e-mail: dalibor.hojsikfmed.uniba.sk):

streda 07:30 - 08:30
Lekárska fakulta (ÚSL - NTU 1.p.)

streda 14:30 - 15:00
Právnická fakulta (KTPKK - NB 5.p.)

piatok 08:00 - 08:30 SLp UDZS Antolská 11
Publikačná činnosť

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/572 90 339
Miestnosť
Psychiatrická klinika LFUK a UNB-Staré Mesto, blok F, 4. posch.
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 15:00 na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB-Staré Mesto
Publikačná činnosť

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor / professor
Telefón
02/592 44 440
Miestnosť
516 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim.

Sekretariát

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.