Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor / professor
Telefón
02/592 44 555
Miestnosť
515 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
utorok 11:00 - 12:00
štvrtok 11:00 - 12:00
Publikačná činnosť

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor / professor
Telefón
02/592 44 440
Miestnosť
515 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim.
Publikačná činnosť

Docenti

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
Miestnosť
321SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 11:00 - 12:00
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 461
Miestnosť
510 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:

pondelok 13,45 - 14,45
utorok 12,00 - 13,00
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 417
Miestnosť
511 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 16:40 - 17:40
Štvrtok: 08:30 - 9:30
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 461
Miestnosť
510 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
pondelok 13.00 - 14.00
štvrtok 13.30 - 14.30
Počas skúškového obdobia si treba konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 417
Miestnosť
511NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok: 15:00 - 16:00
utorok: 11:00 - 12:00
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 438
Miestnosť
513 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
pondelok 9:30- 10:15
štvrtok 11:45 - 12:30
Publikačná činnosť

Odborní asistenti

JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 452
Miestnosť
512 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:
pondelok 15:45 - 16:45
streda 15:45 - 16:45
Publikačná činnosť

JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 453
Miestnosť
509NB/ 509 New Building
Poznámka
Konzultačné hodiny/Consultations:
Pon/Mon:14:45-15:15
Ut/Tue:15:15-16:45
alebo mailom/or by email. Mimo semestrálnej výučby konzultacie len po predchadzajúcej dohode mailom/The out of the semester consultations only after the previous email agreement.
Publikačná činnosť

JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 453
Miestnosť
509 NB
Poznámka
konzultačné hodiny:

Štvrtok 12:25 - 13:45
Publikačná činnosť

Vedecko-výskumní pracovníci

Interní doktorandi

JUDr. Andrej Beleš

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (3.dTRP, denný)
Telefón
02/592 44 452
Miestnosť
512 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
streda 12:45 - 13:45
Publikačná činnosť

Anna Belkina

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (1.dTRP3, denný)

JUDr. Denisa Hamranová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (3.dTRP, denný)
Telefón
02/592 44 438
Miestnosť
513 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
štvrtok: 10:30-11:30
Publikačná činnosť

Mgr. Natália Hangáčová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (1.dTRP3, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Mihálik

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (1.dTRP3, denný)
Miestnosť
508 NB

Eva Sihelniková

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (2.dTRP3, denný)

Externí učitelia

Sekretariát

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.