Zamestnanci

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 231
Miestnosť
301a SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Po 9,15 - 11,15
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 449
Miestnosť
328 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Pon 11:00 - 12:30
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 344
Miestnosť
303 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Pon. 15.00 - 16.30 hod.
Publikačná činnosť

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 344
Miestnosť
303 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Pondelok 13:40 - 15:10; prípadne po dohode mailom
Publikačná činnosť

JUDr. Marek Domin, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 449
Miestnosť
328 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: štvrtok 12:30 - 14:00
Konzultačné hodiny dňa 28. 9. 2017 nebudú.
Publikačná činnosť

JUDr. Marián Giba, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 299
Miestnosť
302 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Po 9.00 - 10.00 hod. a ďalej podľa dohody
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 449
Miestnosť
328 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Počas skúškového obdobia budú konzultačné hodiny len po predchádzajúcej emailovej komunikácii.
Publikačná činnosť

JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 299
Miestnosť
302SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: kontaktovať e-mailom z univerzitnej e-mailovej adresy
Publikačná činnosť

JUDr. Milan Hodás, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/592 44 344
Miestnosť
303 SB
Poznámka
konzultačné hodiny: kontaktovať e-mailom.
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Klaudia Bederková

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
Doktorand (3.dUSP, denný)
Miestnosť
303SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok 7.30-8.15
štvrtok 7.45-8.30
po dohode e-mailom

Mgr. Vincent Bujňák

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
Doktorand (3.dUSP, denný)
Telefón
0908 061 112
Miestnosť
303 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Štvrtok 9.00 - 11.00 hod. Konzultácie si môžete dohodnúť aj mailom.
Publikačná činnosť

Sekretariát

Nikoleta Hanáková

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 338
Miestnosť
306A SB
Poznámka
Úradné hodiny:
pondelok 07:30 - 16:00
utorok 07:30 - 16:00
streda 07:30 - 15:30
štvrtok 07:30 - 16:00
piatok 07:30 - 14:00