Zamestnanci

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 340
Miestnosť
323SB

doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 537
Miestnosť
305 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

pondelok 07.00 - 07.45 hod.
štvrtok 14.30 - 15.10 hod.
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 237
Miestnosť
307 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 09:00 - 11:00
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 439
Miestnosť
304 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny počas semestra:
utorok 09,15 - 10,45 miestnosť č. 304 SB
Publikačná činnosť

JUDr. Daniel Bednár, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 439
Miestnosť
304 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 11:00 - 12:30
Publikačná činnosť

JUDr. Katarína Burdová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 330
Miestnosť
306B SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 12:20 - 13:50
Publikačná činnosť

JUDr. Peter Lysina, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
vedúci katedry
Telefón
02/592 44 537
Miestnosť
305 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
piatok 15:20 - 17:20
Publikačná činnosť

JUDr. Metod Špaček, Ph.D.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 439
Miestnosť
304 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 7:30 - 8:30

JUDr. Jozef Valuch, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 237
Miestnosť
307 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok 15:20 - 16:45
Publikačná činnosť

Interní dokorandi

Mgr. Ján Kováčik

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 340
Miestnosť
323 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:25
Publikačná činnosť

Sekretariát

Nikoleta Hanáková

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 338
Miestnosť
306A SB
Poznámka
Úradné hodiny:
pondelok 07:30 - 16:00
utorok 07:30 - 16:00
streda 07:30 - 15:30
štvrtok 07:30 - 16:00
piatok 07:30 - 14:00