Zamestnanci

Mgr. Petra Uličná, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborná asistentka/assistant professor
Telefón
02/592 44 538
Miestnosť
SB 108
Poznámka
konzultačné hodiny: pon 11.00 - 12:00; uto 14.00 -15.00
Publikačná činnosť

PhDr. Anna Lysá, CSc.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 253
Miestnosť
SB 111
Poznámka
Konzultačné hodiny: Ut. 12.15 - 13.15, Str. 12.45 - 13.45
Publikačná činnosť

Mgr. Sylvia Mičíková

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent/ assistant professor
Telefón
02/592 44 512
Miestnosť
109 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Pondelok 10.45 - 11.45
Utorok 8.15-9.15
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Smolková

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 444
Miestnosť
110 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny počas ZS akademického roka 2017/2018:
ST: 10:30 - 11:30
ŠT: 11:15 - 12:15
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Solotruk, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 520
Miestnosť
SB 108
Poznámka
KH pondelok 10 00 - 11 00
Publikačná činnosť