Zamestnanci

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 244
Miestnosť
409 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

streda: 10.00 - 11.00

štvrtok: 15.00 - 16.00
Publikačná činnosť

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 271
Miestnosť
409 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
štvrtok: 8.30-9.30, m.č. 320NB
Publikačná činnosť

Ing. Zdenka Poláková, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 334
Miestnosť
409 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

pondelok: 9.30 - 10.30

utorok: 15.30 - 16.30
Publikačná činnosť

Ing. Gabriela Dováľová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 271
Miestnosť
410SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

štvrtok: 11.30.-12.30

Ing. Boris Hošoff, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 271
Miestnosť
410SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

pondelok: 12.40-13.40

Sekretariát

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.