Zamestnanci

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent / associate professor
Miestnosť
418 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: St 10.00 - 11.30 hod.
Publikačná činnosť

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent / assistant professor
Miestnosť
419 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda, 13,00-15,00 (odporúčam dohodnúť presný čas e-mailom)
Publikačná činnosť

JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
420 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny v ZS 2016: 26. 10. (14.15-16.00), 9.11. (14.15-16.00) alebo po dohode na ondrej.hamulakflaw.uniba.sk.

JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent / assistant professor
Miestnosť
420SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Streda 15:45 - 17:05
Publikačná činnosť

JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
418
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Štvrtok 16.00–17.00h
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Sekretariát

Nikoleta Hanáková

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 338
Miestnosť
306A SB
Poznámka
Úradné hodiny:
pondelok 07:30 - 16:00
utorok 07:30 - 16:00
streda 07:30 - 15:30
štvrtok 07:30 - 16:00
piatok 07:30 - 14:00