TV a šport na fakulte

Oddelenie telesnej kultúry zabezpečuje pedagogický proces v niekoľkých druhoch športu: basketbal, volejbal, florbal, futsal, bedminton, plávanie, aerobik, bodyformning, cvičenie na fitloptách, cvičenie pre zdravie, fitnes, kanoistika a lezenie na umelej stene. Obsahom cvičení je rozvoj kondičných schopností, nácvik a zdokonalenie zručností špecifických pre daný druh športu a v neposlednom rade kompenzácia (psychohygiena) duševného zaťaženia študenta a motivácia študenta k opakovanej športovej činnosti. Športové vyžitie pre študentov ponúkame aj počas skúšobného obdobia formou organizovania lyžiarskych a turistických kurzov. Výkonnostnú zložku oddelenia tvoria reperezentačné družstvá vysokoškolskej ligy vo: volejbale, basketbale, florbale, futsale a plávaní.

Komunikovať s nami môžete e-mailami alebo na Facebooku.

Link na fcbstranku . Link na E-mail .