Výberový predmet Lyžovanie

Bloková forma výučby v trvaní 7 dní v najlepšom stredisku na Slovensku- Chopok (juh a sever). Kurz sa koná posledný týždeň zimného skúšobného obdobia. Pokiaľ si zapíšeš tento výberový predmet do AISU, je potrebné sa na začiatku zimného semestra informovať o priebehu výberového predmetu na našom oddelení.