Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Zuzana Illýová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 262
Miestnosť
309 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Po 14:00-15:00
Ut 8:15 - 9: 15
Publikačná činnosť

Mgr. Erika Rondová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
Odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 243
Miestnosť
627 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok, streda 10.00-11.00
Publikačná činnosť

Mgr. Andrej Kolárik, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 243
Miestnosť
627 NB, 6. poschodie
Poznámka
Konzultačné hodiny: Utorok 11.30-12.30
Streda 12.00-13.00
Publikačná činnosť

JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

JUDr. Marek Mezei, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
Odborný referent / Specialised clerk
Telefón
02/592 44 471
Miestnosť
310 SB