Zamestnanci

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Utorok - 13:50 - 14:50
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
č. 517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Utorok: 18:15 - 18:55
Streda: 12:00 - 12:40
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 11:00 - 12:00
Individuálne možno dohodnúť termín emailom.
Publikačná činnosť

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Štvrtok - 9:00 - 10:00
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Petra Žárská, LL. M.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Doktorand (2.dOP3, denný)
Miestnosť
517
Poznámka
konzultačné hodiny: Pondelok 13:00-13:40 v miestnosti č. 517
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Mesarčík, LL. M.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (1.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny pre ZS 2017/2018:
Utorok 14.00-15.00 alebo po dohode e-mailom.

Sekretariát

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.