Zamestnanci

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Utorok - 13:50 - 14:50
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
č. 517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Utorok: 17:00 - 17:40
Utorok: 12:00 - 12:40
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 11:00 - 12:00
Individuálne možno dohodnúť termín emailom.
Publikačná činnosť

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Streda - 11:30 - 12:30
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Utorok - 13:50 - 14:50
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
č. 517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Utorok: 17:00 - 17:40
Utorok: 12:00 - 12:40
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 11:00 - 12:00
Individuálne možno dohodnúť termín emailom.
Publikačná činnosť

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Streda - 11:30 - 12:30
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Sekretariát

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.