Aktuality

 

Externé informačné zdroje

plnotextové databázy elektronických kníh a online časopisov

PREZENTÁCIA

  • JCR (Jurnal Citation Reports)
  • ESI (Essential Science Indicators)

 


VÝSTAVA KNÍH

V dňoch 21-22.11. 2017 v čase od 9.00 do 15.30 sa v priestoroch Knižnice Právnickej fakulty UK uskutoční výstava odbornej zahraničnej literatúry z ponuky vydavateľstva SLOVART.G.T.G

- prezentované knihy si budete môcť zakúpiť so zľavou 10%

Všetci ste srdečne pozvaní