Oznamy

Imatrikulácie 23. 08. 2017

Imatrikulácie sa budú konať 20.10.2017 o 8,00 hod, do Auly prosím vstupujte  v spoločenskom oblečení a už  bez kabátov (tie si uložíte v...

Opatrenie dekana č. 1/201721. 04. 2017

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  č. 1/2017 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka...

Odovzdávanie záverečných prác13. 03. 2017

Záverečnú prácu je potrebné odovzdať na príslušnú katedru prostredníctvom podateľne a prostredníctvom systému AIS nasledovne: Bakalársku prácu najneskôr...

Účastníci celouniverzitného podujatia AmosFest25. 09. 2016

Vážení študenti, na základe požiadavky Jeho Magnificencie rektora Univerzity Komenského v Bratislave budú mať účastníci celouniverzitného podujatia...

Postup pri rozvrhovej kolízii v akademickom roku 2016/2017 19. 09. 2016

1.      Ak prebieha výučba dvoch a viacerých študijných predmetov podľa záväznej verzie rozvrhu hodín, ktoré má študent zapísané...

Elektronická verzia príručky Nováčik na PraF UK 201606. 09. 2016

Elektronickú verziu príručky pre prvákov nájdete TU.

ASPI pre študentov (aktualizované)26. 08. 2016

Prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk

Výpis výsledkov zo štúdia06. 07. 2016

Výpis výsledkov zo štúdia vyhotovuje študijné oddeneie na základe písomnej žiadosti študenta. K žiadosti je potrebné priložiť aj doklad o uhradení poplatku v...

Používanie fakultného e-mailového konta21. 03. 2016

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. k) študijného poriadku fakulty je študent povinný využívať na elektronickú komunikáciu s pedagógmi a zamestnancami fakulty fakultné...

Správy od 1 do 10 z 15
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-15 Ďalšie > Posledné >>