Študijné plány, informačné listy

Akademický rok 2017/2018

Študijné plány

Právo (I. stupeň, Bc.)

Právo (II. stupeň) 

Pozn.: Študijné plány sa v repozitári AIS2 aktualizujú 1x týždenne.

Informačné listy

 

  • PRV (3. ročník Bc. denní),
  • PRVx (3. ročník Bc. externí),
  • PRV16 (1. a 2. ročník Bc. denní),
  • PRVx16 (1. a 2. ročník Bc. externí),
  • mPRV15 (Mgr. denní),
  • mPRVx15 (Mgr. externí).

 

 

Akademický rok 2016/2017

Študijné plány

Právo (bakalárky a magisterský stupeň)

Informačné listy

PRV      PRVx     mPRV     M-PRV/X

Informačné listy

Ekonómia a právo