Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Memorandum o spolupráci s OS BA 1

Dňa 10. januára 2020 predseda Okresného súdu Bratislava 1 (OS BA 1), JUDr. Ján Golian, PhD. a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci


29. 01. 2020 13.16 hod.

 

V kancelárii dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 10.1.2020 predseda Okresného súdu Bratislava 1 (OS BA 1), JUDr. Ján Golian, PhD. a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci (ďalej len ,,Dohoda“). Účelom uzatvorenej Dohody je vytvoriť podmienky pre aktívnu a dynamickú spoluprácu s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri rozvoji a modernizácii právnického vzdelávania študentov založeného na vedeckých základoch s prepojením teoretickej prípravy s praktickými skúsenosťami, vrátane poskytovania odborných stáží. Spolupráca bude zameraná taktiež na riešene rôznorodých vedeckých projektov a grantov v oblasti, vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj na riešenie praktických a teoretických problémov, vrátane spoločného zdieľania informácií vo viacerých oblastiach.

Text podpísanej Dohody je priložený k tejto tlačovej správe.