Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odmietnutie rúška nie je ústavným právom

domov.sme.sk, 28. septembra 2020


29. 09. 2020 09.54 hod.

Doc. Marek Domin z Katedry ústavného práva v článku Denníka Sme vyvracia dezinformácie o povinnosti nosiť rúška. "Povinnosť nosiť rúško predstavuje istú formu zásahu do základných práv a slobôd, napríklad osobnej slobody či slobody pohybu (čl. 17 resp. čl. 23 Ústavy SR). Aj tieto práva sú relatívne, teda obmedziteľné. Akékoľvek ich obmedzenie však musí rešpektovať princíp proporcionality, teda zjednodušene povedané, musí byť primerané. Vzhľadom na existujúcu úroveň poznania z oblasti medicíny/epidemiológie sa zdá, že skutočne ide o obmedzenie primerané, teda v súladné s ústavou."

https://domov.sme.sk/c/22497835/koronavirus-na-slovensku-hoax-nosenie-rusok-covid-19.html