Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie dekana k rozhodnutiu ministra vnútra postaviť mimo výkon štátnej služby obvinených policajtov

Rádio Slovensko, Rádiožurnál o 12


20. 11. 2023 11.46 hod.

V rozhlasovej relácii Rádiožurnál dekan Právnickej fakulty doc. Eduard Burda uviedol, že v samotnom zákone o oznamovateľoch sa píše, že súhlas úradu sa nevyžaduje, ak kroky voči zamestnancom nezávisia od ich zamestnávateľa. Podľa jeho slov: "Keďže ide o príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú obvinení zo spáchania trestného činu, tak je úplne jednoznačné, že tu je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu a zároveň je tu jasne uvedené v tomto ustanovení, že policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby." (od 5.40 min.)

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/2176353