Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opravné priebežné hodnotenie z predmetu Ústavné právo

študenti prvého a druhého ročníka (denná aj externá forma)


29. 04. 2019 12.00 hod.

Katedra ústavného práva oznamuje študentom prvého a druhého ročníka Bc. štúdia (denné aj externé štúdium), ktorí v riadnom termíne (19.05.) nesplnia podmienky pre účasť na záverečnej skúške (t. j. nedosiahli 12 bodov z 20 za priebežné hodnotenie), z predmetu Ústavné právo, prípadne sa ho v tomto termíne nezúčastnili, že opravné/náhradné priebežné hodnotenie sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

 

- 15.05.2019 (streda) v 601 NB o 12:15 - len študenti 2. ročníka, ktorí predmet "preniesli"

- 21.05.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

- 28.05.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 15:00

- 01.06.2019 (sobota) v Amfiteátri (AMF) o 09:30

- 04.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 16:00

- 11.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

- 18.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

 

 

Počas priebežného hodnotenia bude povolené používať nekomentované právne predpisy v zmysle oznamu KÚP z 8. 4. 2019.

 

Na tieto priebežné hodnotenie sa nie je potrebné nijako zahlásiť, stačí sa dostaviť. Prezencia bude vykonaná na mieste.

 

Katedra ústavného práva nepredpokladá vypísanie žiadnych ďalších termínov opravného priebežného hodnotenia spomenutých predmetov. Na základe toho vyzýva všetkých študentov, ktorých sa to týka, aby vzali uvedené na vedomie a v tomto ohľade si aj naplánovali svoje ďalšie skúškové povinnosti.