Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opravné priebežné hodnotenie predmetov Štátoveda a Ústavné právo I

študenti prvého a druhého ročníka (denná aj externá forma)


29. 04. 2019 12.00 hod.

Katedra ústavného práva týmto oznamuje študentom prvého a druhého ročníka Bc. štúdia (denná aj externá forma), ktorí v zimnom semestri tohto akademického roka (2018/2019) pri predmetoch Štátoveda, resp. Ústavné právo I. nesplnili podmienky pre účasť na skúške (t. j. nedosiahli 12 bodov z 20 počas priebežného hodnotenia - resp. v AISe nemajú zapísaných aspoň 6 bodov), že opravné priebežné hodnotenie sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

 

- 15.05.2019 (streda) v 601 NB o 12:15

- 21.05.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

- 28.05.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 15:00

- 01.06.2019 (sobota) v Amfiteátri (AMF) o 09:30

- 04.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 16:00

- 11.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

- 18.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

 

Predmetného opravného priebežného hodnotenia sa môžu zúčastniť len tí študenti, ktorí počas zimného semestra ešte nevyčerpali všetky 3 pokusy na jeho úspešné absolovanie.

 

Na tieto priebežné hodnotenia sa nie je potrebné nijako zahlásiť, stačí sa dostaviť. Prezencia bude vykonaná na mieste.

 

Katedra ústavného práva nepredpokladá vypísanie žiadnych ďalších termínov opravného priebežného hodnotenia spomenutých predmetov. Na základe toho vyzýva všetkých študentov, ktorých sa to týka, aby vzali uvedené na vedomie a v tomto ohľade si aj naplánovali svoje ďalšie skúškové povinnosti.