Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opravné priebežné hodnotenie z predmetu Ústavné právo (študijný program Ekonómia a právo)

študenti denného štúdia - Ekonómia a právo


29. 04. 2019 12.00 hod.

Katedra ústavného práva oznamuje študentom Bc. štúdia "Ekonómia a právo", ktorí v riadnom termíne (19.05.) nesplnia podmienky pre účasť na záverečnej skúške (t. j. nedosiahli 12 bodov z 20 za priebežné hodnotenie), z predmetu Ústavné právo (študijný program Ekonómia a právo), prípadne sa ho v tomto termíne nezúčastnili, že opravné/náhradné priebežné hodnotenie sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

 

- 21.05.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

- 28.05.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 15:00

- 01.06.2019 (sobota) v Amfiteátri (AMF) o 09:30

- 04.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 16:00

- 11.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

- 18.06.2019 (utorok) v Amfiteátri (AMF) o 13:00

 

 

Počas priebežného hodnotenia bude povolené používať nekomentované právne predpisy v zmysle oznamu KÚP z 8. 4. 2019.

 

Na tieto priebežné hodnotenie sa nie je potrebné nijako zahlásiť, stačí sa dostaviť. Prezencia bude vykonaná na mieste.

 

Katedra ústavného práva nepredpokladá vypísanie žiadnych ďalších termínov opravného priebežného hodnotenia spomenutých predmetov. Na základe toho vyzýva všetkých študentov, ktorých sa to týka, aby vzali uvedené na vedomie a v tomto ohľade si aj naplánovali svoje ďalšie skúškové povinnosti.