Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zmena miestnosti - seminár zo Štátovedy a prednáška z Konania pred ÚS

seminár doc. Domina, prednáška doc. Ľalíka


24. 09. 2019 10.00 hod.

Seminár z predmetu Štátoveda vyučovaný v pondelok od 13:45 sa presúva z miestnosti 4 SB do miestnosti 1 NB.

Prednáška z predmetu Konanie pred Ústavným súdom realizovaná v pondelok od 13:45 sa presúva z miestnosti 1 NB do miestnosti 4 SB.

 

V Bratislave 24. 9. 2019

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

zástupca vedúceho KÚP