Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o konaní priebežného hodnotenia

POZOR! ZMENA PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM !


23. 10. 2018 09.53 hod.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva oznamuje, že v zimnom semestri akademického roka 2018/19 sa priebežné hodnotenie z predmetu "Rímske právo I." uskutoční v nasledujúcich dátumoch:

  • v týždni od 26. 11. - 01. 12. 2018 pre denné štúdium - píše sa na seminári, na ktorý je študent prihlásený (ak by sa v niektorom termíne seminár nekonal, priebežné hodnotenie sa píše na seminári o týždeň neskôr - t. j. 3.-7.12.)
  • opravný termín priebežného hodnotenia pre denné štúdium bol stanovený na týždeň 10. 12. - 15. 12. 2018 - píše sa v priebehu seminára
  • počas sústredenia 21. 12. 2018 pre externé štúdium
  • opravné termíny pre externé štúdium budú upresnené včas (budú sa konať v priebehu januára)

Z obsahového hľadiska bude priebežné hodnotenie pozostávať z otvorených otázok a riešenia praktického prípadu.